Lớp  NGÂN  HÀNG  I   Khóa  KB   ( 1982-1983 )   :

 1. Nguyễn Văn Dĩu
 2. Sử Xuân Vĩnh Thọ
 3. Trịnh Thị Phương Khanh
 4. Nguyễn Tuấn Kiệt
 5. Vũ Văn Thành
 6. Huỳnh   Hải
 7. Đặng Văn Trí
 8. Trần Thị Phượng
 9. Tô Văn Chánh
 10. Trương Thị Diệm Chi
 11. Trần Thị Tuyết Ngọc
 12. Nguyễn Văn Thắng
 13. Hoàng Xuân Diệu
 14. Lê Thị Minh Hà
 15. Hoàng Quốc Định
 16. Trần Đạo Thảo
 17. Phạm Tấn Thanh
 18. Võ Thị Bích Liên
 19. Nguyễn Thanh Thoại
 20. La Kiêm Lang
 21. Nguyễn Thị Điếu
 22. Nguyễn Văn Thìn
 23. Lê Thị Thu Vân
 24. Ngô Thanh Hà
 25. Nguyễn Thị Hiếu
 26. Nguyễn Bạch Mai
 27. Nguyễn Ngọc Điệp
 28. Nguyễn Chí Thành
 29. Phùng Thị Thanh Vân
 30. Trần Huy Hoàng
 31. Ân Ngọc Hùng
 32. Nguyễn Thị Ngọc Dung
 33. Nguyễn   Lân
 34. Đào Thái Chân
 35. Nguyễn Hùng Tráng
 36. Trịnh Hà Mận
 37. Võ Việt Quốc
 38. Lê Minh Huệ
 39. Nguyễn Ngọc Sương
 40. Lê Ngọc Minh
 41. Trần Thị Kim Dung
 42. Phan Thanh Thiên
 43. Tô Thị Lý
 44. Đỗ Thị Cúc
 45. Dương Huệ Lân

Cộng danh sách  Lớp  Ngân Hàng 1  Khoá  KB   (NH1kB)  có  bốn mươi lăm  (45)  sinh viên  .