Lớp  KẾ  TOÁN  I   Khoá  K A   ( 1977-1978 )  :

 1. Bùi Cẩm Vân
 2. Triệu Bùi Phú
 3. Trần Thị Hiếu
 4. Lê   Huấn
 5. Phan Thanh Chước
 6. Bùi Sĩ Hoàng
 7. Nguyễn Thị Ngọc Mai
 8. Lê Văn Minh
 9. Phan Văn Chính
 10. Hà Nguyên Đông
 11. Lục Văn Hiền
 12. Nguyễn Văn Hoá
 13. Trần Văn Phụng
 14. Hồ Văn Lưỡng
 15. Lê Thị Phương
 16. Nguyễn   Việt
 17. Trần Mỹ Anh
 18. Trần Thị Hoàng Diệu
 19. Mai   Vinh
 20. Cao   Toàn
 21. Trần Văn Thông
 22. Nguyễn Thanh Long
 23. Huỳnh Khánh Tấn
 24. Nguyễn Quang Văn
 25. Quách Văn Thường
 26. Lê Chí Hùng
 27. Nguyễn Thị Bạch Lan
 28. Nguyễn Trọng Nghĩa
 29. Huỳnh Thị Thu Hiền
 30. Dương Thị Bạch Nga
 31. Trần Quốc Dân
 32. Võ Anh Dũng
 33. Nguyễn Thái An
 34. Nguyễn Anh Ngọc
 35. Hoàng Ngọc Tùng
 36. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 37. Nguyễn Quốc Vinh
 38. Trần Văn Chinh
 39. Hồ Hữu Chí
 40. Mai Thanh Nhân

Cộng danh sách  Lớp Kế Toán  1  Khoá  KA  (KT1kA)  có  bốn mươi   (40)  sinh viên  .