Lớp   THƯƠNG  –  NGHIỆP  1   :

 1. Phạm Thị Cúc
 2. Trần Đình Hòa
 3. Lê Thị Hà
 4. Nguyễn Thị Ngọc Nga
 5. Trần Thị Tố Nguyệt
 6. Phan Thị Mỹ Dung
 7. Nguyễn Thị Kim Hương
 8. Lý   Giang
 9. Nguyễn Thành Chương
 10. Phạm Chu Ánh  – San Jose Cali USA
 11. Lê Trọng Chí
 12. Bùi   Dũng – Lyon France
 13. Bùi Thị Thanh Thủy
 14. Nguyễn Đình Hiệp
 15. Nguyễn Trường Ân
 16. Tống Thị Mai Liên
 17. Lư   Muối
 18. Lê Thị Tuyết Hồng
 19. Phạm Xuân Hiệp
 20. Lê Văn Nghiệp
 21. Trương Minh Anh
 22. Nguyễn Thị Tuyết Đào
 23. Phó Vũ Cần
 24. Vương Tấn Thọ
 25. Lâm Thị Kim Nga
 26. Nguyễn Thị Thanh Ngọc
 27. Nguyễn Thị Tuyết
 28. Mai Thế Tuyền
 29. Tô   Em
 30. Nguyễn Văn Thông
 31. Phạm Minh Hạnh
 32. Tăng Lan Chi
 33. Trần Văn Ba
 34. Nguyễn Thị Kim Thanh
 35. Huỳnh Quang Trung
 36. Mai Thị Cúc
 37. Nguyễn Thị Huệ
 38. Nguyễn Thị Minh
 39. Vũ Văn Chi – Khanh Hoi Q4 Saigon
 40. Nguyễn Thị Ngọc Lan
 41. Nguyễn Lan Hương
 42. Cao Văn Minh
 43. Trần Văn Lân
 44. Vũ Thị Phương Lan
 45. Phạm Hưng Thái
 46. Nguyễn Hoàng Thúy Dung
 47. Tăng Huỳnh Hoa
 48. Huỳnh Công Hạnh
 49. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
 50. Trần   Huê
 51. An Quốc Minh
 52. Nguyễn Thị Hai
 53. Phạm Thị Thái Hòa
 54. Trần Văn Thọ
 55. Vũ Thế Yên – Saigon VietNam
 56. Nguyễn Minh Trí
 57. Trần Thị Trang
 58. Nguyễn Sĩ Tuân
 59. Huỳnh Thị Minh Cầm
 60. Nguyễn Thị Viên
 61. Phạm Huy Toàn
 62. Trương Huệ Kinh
 63. Nguyễn Thị Hoa
 64. Tô Văn Hoàng Sơn
 65. Đặng Thị Phương Hồng
 66. Hoàng Văn Việt
 67. Đặng Thị Tường Vạn
 68. Huỳnh Thị Phương Mai
 69. Nguyễn Tấn Huân
 70. Nguyễn Phước Hải
 71. Trần Văn Định
 72. Võ Thị Kim Hoàng
 73. Triệu Văn Trung
 74. Nguyễn Thanh Liêm
 75. Tôn Nữ Mỹ Lệ
 76. Nguyễn Thị Hường
 77. Huỳnh Ngọc Trí
 78. Lê Thị Kim Anh
 79. Lâm Thoại Viên
 80. Trần Phúc Lộc
 81. Lê Thị Sáng
 82. Nguyễn Văn Nam
 83. Đặng Công Dũng
 84. Trần Hoài Nam
 85. Nguyễn Sử Thu Phương
 86. Nguyễn Sĩ Bình
 87. Lê Thị Lệ
 88. Phan Quí Thịnh
 89. Võ   Tiến
 90. Phạm Trung Cang
 91. Tôn Thanh Tùng
 92. Phạm Văn Thiết
 93. Lợi Kim Đường
 94. Phạm Việt Ánh
 95. Nguyễn Ngọc Thịnh
 96. Tạ Thị Duy Mỹ
 97. Lê Hoàng Xuân Hồng
 98. Võ Thị Hồng Thanh
 99. Đỗ Thị Qué Thanh
 100. Lê Hoàng Vân
 101. Võ Thị Vân
 102. Nguyễn Trí Dũng
 103. Phong Yi Kiên
 104. Đường   Quản
 105. Nguyễn Thị Hương
 106. Nguyễn Văn Quyền
 107. Trương Thị Lan Đình
 108. Phạm Bá Dũng

Cộng danh sách lớp Thương Nghiệp 1  (TN1)  có  một trăm lẻ tám  (108)   sinh viên .