Lớp    THƯƠNG  –  NGHIỆP    3    :

 1. Vương Minh Phượng
 2. Nguyễn Đình Tân
 3. Nguyễn Thị Kim Liên
 4. Trần Nguyệt Anh
 5. Ngô Quang Chánh
 6. Vũ Nguyên Long
 7. Nguyễn Văn Tâm
 8. Vương Quốc Hoa
 9. Triệu Thục Tố
 10. Hà Hương Đệ
 11. Vũ Thị Thúy
 12. Nguyễn Văn Huy
 13. Đoàn Thị Ngọc Trâm
 14. Tôn Nữ Ngọc Quỳnh
 15. Nguyễn Kim Nga
 16. Huỳnh Thị Chí
 17. Phạm Thị Minh Châu
 18. Trần   Hiếu
 19. Huỳnh Thị Hồng
 20. Nguyễn Thanh Tùng
 21. Nguyễn Đình Trung
 22. Trần Anh Dũng
 23. Triều   Thảo
 24. Thái Văn Hoa
 25. Hà Phước Thương
 26. Nguyễn Thị Mỹ
 27. Lưu Thế Vân
 28. Lê Kim Hoàng
 29. Hồ Say Hếnh
 30. Kiều Thị Hoàng
 31. Phan Thanh Hiền
 32. Tô Văn Phát
 33. Phạm Thanh Bình
 34. Nguyễn Thị Kim Cúc
 35. Diệp   Minh
 36. Đoàn Xuân Liên
 37. Lê Văn Dàng
 38. Nguyễn Hữu Dũng
 39. Huỳnh Xuân Nương
 40. Đào Thị Tuyết Minh
 41. Tăng Công Danh
 42. Sử Cẩm Phương
 43. Trương Minh Phú
 44. Trịnh Thị Nhung
 45. Khưu Thị Mai
 46. Hồ Ngọc Minh
 47. Đỗ Thị Hà
 48. Phạm Thị Qui
 49. Đinh Công Châu
 50. Nguyễn Thị Thái
 51. Phạm Thị Cúc
 52. Vũ Ngọc Bảo
 53. Phạm Ngọc Huyền
 54. Lý Văn Diệu
 55. Vương Quốc Kiên
 56. Nguyễn Xuân Khang
 57. Đàm Văn Đức
 58. Nguyễn Địch Lâm
 59. Nguyễn Hồng Thạnh
 60. Lê Anh Tuấn
 61. Bảo   Bườn
 62. Lê Kim Nam
 63. Võ Thị Minh Nguyệt
 64. Vũ Mạnh Hải
 65. Trần Hữu Hạnh
 66. Lê Trung Hiếu
 67. Tôn Nữ Thu Hoa
 68. Đặng Tuyết Mai
 69. Lê Văn Lu
 70. Phạm Vũ Đoàn
 71. Nguyễn Văn Tấn
 72. Huỳnh   Thảo
 73. Nguyễn Thế Cường
 74. Phạm Thị Thanh Thủy
 75. Trần Tố Đoan
 76. Nguyễn Thị Huỳnh Cúc
 77. Trần Thị Thu Thủy
 78. Hà Việt Cường
 79. Châu Văn Hiền
 80. Lê Tấn Tài
 81. Nguyễn Văn Hải
 82. Huỳnh   Màu
 83. Võ Hoàng Mẫn
 84. Phạm Công Bình
 85. Khưu Bình Văn
 86. Trương Chí Tuấn
 87. Nguyễn Hữu Thu Thủy
 88. Nguyễn Thị Hằng
 89. Nguyễn Thị Bê
 90. Đinh Thị Thanh
 91. Huỳnh Thị Ngọc Sương
 92. Nguyễn Văn Trưng
 93. Phạm Thị Thu Nhi
 94. Huỳnh Minh Trí
 95. Trương   The
 96. Hà Thị Phương Thảo
 97. Trịnh Xú Há
 98. Hoàng Tử Vinh
 99. Tạ Văn Hiền
 100. Nguyễn Thị Hà
 101. Lâm Thị Hạnh
 102. Ngô Thái Đông
 103. Ngô Xuân Dũng
 104. Nguyễn Ngọc Bảo
 105. Nguyễn Thiện Dũng
 106. Trần Thiện Luân
 107. Phạm Ngọc Đăng
 108. Trần Thiên Tài
 109. Nguyễn Thành Hưng
 110. Nguyễn Văn Minh
 111. Lê Anh Văn
 112. Quách Lê Minh
 113. Hồ Thị Huỳnh Hoa
 114. Hoàng Phú Hải

Cộng danh sách Lớp ThươngNghiệp 3  (TN3)  có một trăm mười bốn  (114)   sinh viên  .

Tổng Cộng Khoa Thương Nghiệp  =   TN1  108SV  +  TN2   119SV   +  TN3  114SV   =    341  Sinh Viên   ( Ba Trăm Bốn Mươi Một ).