Lớp    THƯƠNG  –  NGHIỆP   2  :

 1. Trịnh Sơn Lương
 2. Nguyễn Xuân Hiệp
 3. Trương Thị Ngọc Mai
 4. Trần Đông Hưng
 5. Nguyễn   Trương
 6. Hà Văn Đính
 7. Phan Hữu Phúc
 8. Lê Văn Phúc
 9. Nguyễn Thanh Châu
 10. Hồ Thị Bích Thủy
 11. Võ Hồng Tâm
 12. Nguyễn Thị Mỹ
 13. Vũ Thị Thanh Nguyệt
 14. Trần Quang Thành
 15. Lê Hồng Sự
 16. Nguyễn Thanh Ba
 17. Dư Phước Tâm
 18. Lê Đăng Khoa
 19. Nguyễn Hữu Trí
 20. Võ Văn Minh
 21. Đỗ Minh Hiếu
 22. Trần Thị Kim Ánh
 23. Nguyễn Thị Như Hạnh
 24. Nguyễn Tấn Quyên
 25. Nguyễn Kim Thành
 26. Trang Kim Teng
 27. Nguyễn Quốc Hưng
 28. Nguyễn Ngọc Thạch
 29. Phan Văn Thịnh
 30. Lê Quốc Huy
 31. La Hữu Tân
 32. Lê Văn Sơn
 33. Bành Bạch Tuyết
 34. Đặng Tấn Hòa
 35. Nguyễn Thị Hương
 36. Hoàng Anh Tuấn
 37. Quách Ái Trung
 38. Bành   Miên
 39. Phan Chi Tân
 40. Đoàn Thị Hồng Loan
 41. Hồ Thị Minh Huy
 42. Phan Thế Hành
 43. Đoàn Công Quý
 44. Phan Minh Hiền
 45. Bùi Quang Hiệp
 46. Nguyễn Anh Tuấn
 47. Nguyễn Ngọc Ánh
 48. Nguyễn Thị Minh Tâm
 49. Nguyễn Chí Thu
 50. Võ Phước Lộc
 51. Đoàn Viết Tuệ
 52. Thái Quốc Phong
 53. Trịnh Văn Lễ
 54. Vương   Cầm
 55. Hồ Tô Hà
 56. Phạm   Hợi
 57. Lê Văn Kiệt
 58. Triệu Hỉ Lợi
 59. Nguyễn Đăng Hiếu
 60. Viên Đại Phát
 61. Nguyễn Trí Dũng
 62. Tăng Hùng Phi
 63. Tôn Thất Phương
 64. Vũ Thị Mai
 65. Trần Thị Tươi
 66. Nguyễn Văn Kỳ
 67. Lê Tùng Chinh
 68. Nguyễn Ngọc Thắng
 69. Phan Văn Tài
 70. Phạm Văn Minh
 71. Đỗ Thượng Thu
 72. Nguyễn Quang Hùng
 73. Trần Thị Hạnh
 74. Ngô Đức Quảng
 75. Trần Tấn Hùng
 76. Lê Văn Long
 77. Bùi Hữu Cường
 78. Đinh Ngọc Châu
 79. Hứa Nguyên Bá
 80. Đoàn Quang Khỏe
 81. Đàm Văn Hoàng
 82. Trần Ngọc Linh
 83. Thái Hồ Hải
 84. Lê Quốc Dũng
 85. Lê Quang Trung
 86. Trịnh Kim Hoa
 87. Đặng Cẩm Hồng
 88. Lai Tú Trân
 89. Đàm Quang Điện
 90. Lâm Tấn Hưng
 91. Tôn Nữ Thanh Tâm
 92. Ngô Mỹ Hương
 93. Lê Mỹ Huệ
 94. Lại Thị Hào
 95. Trần Thị Ngọc Lan
 96. Trần Văn Hùng
 97. Nguyễn Đức Thắng
 98. Lê Văn Bảo
 99. Nguyễn Văn Tiến
 100. Trần Vĩnh Lợi
 101. Hứa Nhị Đệ
 102. Trần Vinh
 103. Lưu Văn Bảy
 104. La Tấn Hào
 105. Nguyễn Thành Đồng
 106. Nguyễn Văn Tân
 107. Diệp Thị Két
 108. Dương Thành Quang
 109. Nguyễn Thanh Hùng
 110. Phạm Năm Chinh
 111. Lưu Chí Tình
 112. Diệp Thị Cương
 113. Vương Thị Ngọc Mai
 114. Ngô Minh Châu
 115. Vũ Anh Tài
 116. Trương Văn Phú
 117. Hồ Sĩ Phước Quang
 118. Nguyễn Thị Hồng Đào
 119. Châu Ngọc Bửu

Cộng danh sách Lớp Thương Nghiệp 2  (TN2)  có một trăm mười chính  (119)  sinh viên  .