Lớp THỐNG – KÊ   XÂY – DỰNG   CƠ – BẢN   :

1- Nguyễn Văn Hải
2- Bùi Đức Thắng
3- Nguyễn Trường Đảnh
4- Nguyễn Thị Bích Thủy
5- Trương Ngọc Huệ
6- Huỳnh Thị Hà
7- Phạm Văn Hòa
8- Võ Thị Hai
9- Hoàng Quý Hải
10- Trần Inh Hạ
11- Triệu Minh Giáp
12- Nguyễn Văn Tăng
13- Võ Thị Hùng Anh
14- Nguyễn Thị Phi Phụng
15- Đỗ  Quyên
16- Hoàng  Phước
17- Nguyễn Văn Sang
18- Nguyễn Quang Minh
19- Ngô Thị Lượm
20- Trần Thúy Nga
21- Trần Minh Tân
22- Trần Minh Huệ
23- Mai Trung Trực
24- Võ Công Thành
25- Nguyễn Viết Hiếu
26- Vũ Văn Bang    *
27- Hồ Xuân Hiếu
28- Ip A Si
29- Nguyễn Minh Thái
30- Dương Tiến Dũng
31- Hồ Văn Lâm
32- Phạm Ngọc Cường
33- Lê Văn Tân
34- Nguyễn Kim Ngân
35- Văn Ánh Đăng
36- Huỳnh Ngọc Điệp
37- Trần Thị Minh Tâm
38- Cao Văn Hai
39- Lâm Xuân Nghiệp
40- Lê Thiết Hùng
41- Trần Quang Phúc
42- Lê Văn Trung
43- Nguyễn Thị Tín
44- Phí Ngọc Long
45- Lý Quán Sơn
46- Phạm Văn Tuấn
47- Nguyễn Anh Việt
48- Từ Kiến Dũng
49- Trần Gia Phú
50- Nguyễn Văn Nhiều
51- Lê Thị Minh Đức
52- Đỗ  Văn
53- Lê Thị Tuyết Hằng
54- Vũ Thị Thúy Mai
55- Trần Hòa Bình
56- Hoàng Minh Anh
57- Nguyễn Mạnh Cường
58- Hồ Trí Tuấn
59- Nguyễn  Ninh
60- Thiều Quới Phép
61- Trịnh Thiên Tùng
62- Mai Thị Mẫn
63- Đinh Quang Tuynh
64- Trương Thục Hạnh
65- Trần Đình Vị
66- Lê Quang Vinh    *  (11-04-2013,Saigon,VN)
67- Trương Thị Lai
68- Nguyễn  Thính    *  (02-03-2013,Saigon,VN)
69- Phạm  Linh
70- Hoàng Văn Xinh
71- Trần  Tứ
72- Nguyễn Thị Lài
73- Nguyễn Văn Bính
74- Đinh Tuấn Định
75- Đái Ngọc Bích
76- Trần Thị Kim Ánh
77- Bùi Thị Bạch
78- Nguyễn Thanh Hòa
79- Nguyễn Minh Hiền
80- Bạch Kim Phú
81- Nguyễn Đình Tuấn
82- Huỳnh Thị Ngọc Mỹ
83- Nguyễn Tấn Lộc
84- Phạm Bảo Toàn
85- Nguyên Ngọc Tuyến
86- Trần Văn Trọng
87- Nguyễn Thị Quân
88- Nguyễn Phước Quan
89- Nguyễn Bửu Tiến
90- Phạm Thị Thủy
91- Hoàng Ngọc Phú Sơn
92- Phù  Phúc
93- Đỗ Trung Xứng
94- Trần Văn Long
95- Trần Bá Nhẫn
96- Hồ Trầm Tuấn Phương
97- Vũ Đình Sô        *     (22-08-2008,Saigon,VN)
98- Đặng Viết Huấn
99- Trang Thị Mộc Liễu
100- Nguyễn Thị Minh Nguyệt
101- Nguyễn Thị Vân
102- Trần Ánh Thu
103- Nguyễn Phương Thảo
104- Vũ Minh Tuấn
105- Huỳnh Trung Khánh

Cộng danh sách lớp Thống Kê Xây Dựng Cơ Bản  (TKXDCB)  là một trăm lẻ năm  (105)  sinh viên .

Tổng Cộng KHOA THỐNG-KÊ :   TKTH   99SV   +   TKCN  110SV   +   TKNN  95SV   +   TKTN  106SV   +   TKXDCB  105SV     =     515  Sinh Viên   (Năm trăm mười lăm )