Photo

Lớp  THỐNG – KÊ   NÔNG –  NGHIỆP   :

Tổ  1  :
To1Tknn photo To1TKNN.jpg
1- Phạm Thành Nhân        Vancouver, WAState,USA.                         K. A             LớpTrưởng TKNN
2- Đỗ Hải Long                  LongXuyên, AnGiang, VN.                          An Giang
3- Nguyễn Văn Ngọ         PhanThiết, BìnhThuận, VN.                        Thuận Hải
4- Trà Việt Hùng                                        Cà Mau,  VN.                         Minh Hải
5- Nguyễn Minh Sang                                                                                 Sông Bé
6- Phạm Thế Phong                         Toronto,  Canada.                           Tây Ninh
7- Huỳnh  Phúc                                                                                            Bến Tre            Usa?
8- Huỳnh Nhân Sĩ                                      Saigon,  VN.                           Bến Tre
9- Nguyễn  Hải                      BiênHòa, Đồng Nai, VN.                           Đồng Nai
10- Nguyễn Anh Dũng                               Saigon,  VN.                           Đắc Lắc
11- Nguyễn Quốc Tuấn                               Saigon,  VN.                           Nghĩa Bình
12- Lê Thị Hồng                                                        USA.                           Sài Gòn
13- Võ Văn Khôi                                          Saigon,  VN.                           K. A
14- Võ Thị Vân Khanh                               Saigon,  VN.                           Sài Gòn
15- Lê Việt Lâm                                                                                            Tây Ninh
16- Võ Văn Lầm                                                                                            Tây Ninh
17- Phạm Mỹ Lan        *   (    1981, Saigon,VN)                                       Sài Gòn
18- Phạm Trung Tín                                  Saigon,  VN.                            Minh Hải
19- Nguyễn Văn Hùng                  Houston, TX, USA.                            Long An
20- Nguyễn Ngọc Dũng                Houston, TX, USA.
21- Hoàng Quốc Cường                                                                               Sài Gòn         Usa?
22- Nguyễn Thị Tâm                                 Saigon,  VN.                            Đồng Nai

Tổ  2  :
To2Tknn photo To2TKNN.jpg
23- Trần Thị Út                                           Saigon,  VN.                          K. A             LớpPhó TKNN
24- Trần Quang Minh      PhnonhPenh, Kampuchea.                         Long An
25- Kiều Tấn Tài                                                                                         Bến Tre
26- Phan Khắc Thành                                                                                Đắc Lắc
27- Nguyễn Văn Tú                                                                                    Đắc Lắc
28- Huỳnh Ngọc Trí                                   Saigon,  VN.                         Minh Hải
29- Nguyễn Đức Trọng
30- Nguyễn Kim Vân                                 Saigon,  VN.                         Hậu Giang
31- Nguyễn Văn Ve                                     Saigon,  VN.                         Sông Bé
32- Trần Đức Vượng              GardenGrove, CA, USA.                         Đắc Lắc
33- Nguyễn Văn Trí                                                                                   QuảngNam ĐàNẵng
34- Nguyễn Trung Vinh                    BìnhDương,  VN.                         GiaLai KonTum
35- Phạm Hữu Quế                                                                                     Đắc Lắc
36- Đinh Văn Phượng                                Saigon,  VN.                          K. A
37- Nguyễn Hữu Phước                                                                              Long An
38- Nguyễn Thị Nguyệt                                                                              Sông Bé            France?
39- Nguyễn Hiếu Đức                                                                                 Minh Hải
40- Nguyễn Văn Đức                                  Saigon,  VN.                          Đắc Lắc
41- Lê Thị Mộng Tuyết                   Milpitas, CA, USA.                          Đồng Nai
42- Nguyễn Mạnh Tấn                                                                               Sông Bé

Tổ  3  :
43- Nguyễn Văn Đoàn                               Saigon,  VN.                          Sài Gòn      LớpPhó TKNN
44- Nguyễn  Dững                                    ĐàNẵng,  VN.                          Quảng Nam
45- Nguyễn Phùng Xuân                           Saigon,  VN.
46- Vũ Trọng Phòng                                   Saigon,  VN.                          Đắc Lắc
47- Đào Quang Tự                 BiênHòa, ĐồngNai,  VN.                          Sông Bé
48- Nguyễn Viết Trọng                              Saigon,   VN.                          Đắc Lắc
49- Hồ Kim Đông                                                                                         Đồng Nai           USA ?
50- Nguyễn Thị Lê Khanh                         Saigon,  VN.                           Sài Gòn
51- Trần Duy Hưng                                                                                      Hậu Giang        USA ?
52- Phạm Kim Long                                   Saigon,  VN.                           Nghĩa Bình
53- Gian Hữu Phước                                  MỹTho,  VN.                           Tiền Giang
54- Lê Thúc Thiện                                                    USA.                           Hậu Giang
55- Bùi Quốc Cường                  LosAngeles, CA, USA.                            GiaLai KonTum
56- Trương Minh Chánh  *  (     1981,Saigon,VN)                                   Thuận Hải
57- Lý Việt Phương                                                                                       Hậu Giang

Tổ  4  :
To4Tknn photo To4TKNN.jpg
58- Hoàng Thị Lâng                               VũngTàu,  VN.                          Đồng Nai
59- Phạm Thị Đông                                    Saigon,  VN.                           Sài Gòn
60- Phan Cảnh Thành
61- Nguyễn Ngọc Tâm                               Saigon,  VN.                           Tây Ninh
62- Lê Văn Thép                               Bình Dương,  VN.                           Sông Bé
63- Nguyễn Thị Thanh                             Saigon,   VN.
64- Nguyễn Ngọc Anh Tuấn                    Saigon,  VN.                            Đồng Nai
65- Võ Văn Niệm                                       Saigon,  VN.                            Kiên Giang
66- Lê Thị Ánh Nguyệt                                                                                Kiên Giang
67- Nguyễn Thanh Tâm                                                                              Kon Tum          Úc ?
68- Chung Thị Sắc                                     Saigon,  VN.                            Tây Ninh
69- Vũ Bảo Toàn                                     Thủ Đức,  VN.                             Đắc Lắc
70- Lê Thu Trước                                       Saigon,  VN.                            Tiền Giang
71- Nguyễn Xuân Hiệp                                 Huế,   VN.                             Kiên Giang
72- Ôn Quang Diệu                                                                                       An Giang
73- Đào Sinh Dương                                                                                                                Usa?
74- Lê Thị Mộng Tuyết

Tổ  5  :
To5cuaLopTKNN photo To5LopTknn.jpg
75- Huỳnh Thanh Út                    Houston, TX, USA.                         Thuận Hải
76- Trần Thị Tuyết Vân                Philadelphia, USA.                         Sông Bé
77- Nguyễn Văn Nghi                         Biên Hòa,   VN.                          Minh Hải
78- Dương Thị Nguyệt                     BìnhDương,  VN.                          Sông Bé
79- Phạm Gia Nam                                                                                    Hậu Giang
80- Ngô Văn Nhãn                                                                                    Bến Tre
81- Nguyễn Văn Nhỏ          ChâuPhú, AnGiang,  VN.                          An Giang
82- Ngô Hoàng Phượng   Westminter,California, USA.                     Sài Gòn
83- Tống Ngọc Sương     *  (    2009,AnGiang,VN)                              Kiên Giang
84- Nguyễn Minh Tâm                            Saigon,  VN.                           Sài Gòn
85- Lữ  Cửu                                                Saigon,  VN.                           Đắc Lắc
86- Tô Ngọc Dung                                    Saigon,  VN.                           Đắc Lắc
87- Nguyễn Văn Đồng                             Saigon,  VN.                           Kiên Giang
88- Hoàng Thị Bích Hà                           Saigon,  VN.                           Hậu Giang
89- Lê  Long          *      (2-1-2005,Saigon,VN)                                     Minh Hải
90- Trần Quang Minh                                                                               Minh Hải
91- Phan Thành Lộc                                Saigon,  VN.                            Hậu Giang
92- Huỳnh Thị Mẫn  *   (        1978,Saigon,VN)                                    Hậu Giang
93- Trương Quốc Đức
94- Nguyễn Thu Hà                                                                                   Thuận Hải
95- Lê Viết Hưng                                      Saigon,  VN.                            Sài Gòn

Cộng danh sách lớp Thống Kê Nông Nghiệp  (TKNN)  là  chín mươi lăm  (95)   sinh viên .