Lớp  THỐNG – KÊ   CÔNG – NGHIỆP   : 

1- Trần Văn Thành
2- Dư Quang Nam                                   Saigon,   VN.
3- Nguyễn Thái Hòa                               Saigon,   VN.
4- Dung Khải Khánh
5- Lâm Lệ Trinh
6- Đỗ Thị Kim Xuân
7- Vĩnh Phát
8- Nguyễn Ngọc Hùng
9- Diệp Kim Lợi
10- Nguyễn Phương Quân
11- Đỗ Tiến Nam
12- Hà Vinh
13- Tăng A Chứ
14- Đặng Dĩ Phú
15- Huỳnh Y Sang
16- Huỳnh Phùng Viêm Linh
17- Nguyễn Văn Khả                          Pleiku, GiaLai.
18- Trần Kim Nam
19- Vũ Thị Nguyệt                                Saigon,   VN.
20- Nguyễn Khắc Thương
21- Lâm Đạo Đông
22- Phạm Thị Thơ
23- Nguyễn Văn Tri
24- Ngô Hữu Hoàn                               Saigon,   VN.
25- Trần Thị Xuân                        Phoenix, Arizona.
26- Trương Thiên Thanh             Phoenix, Arizona.
27- Võ Hoàng Minh
28- Mạch Thiệu Đức                              Saigon,   VN.
29- Trần Phước Khương            Houston, TX,  USA.
30- Bùi Văn Hóa                                            Belgique.
31- Nguyễn Thị Huynh
32- Chi A Bau
33- Vương Diêu Minh
34- Lý Hữu Nghĩa
35- Hoàng Trí Dũng                   Houston, TX, USA.
36- Nguyễn Phát Triển
37- Mai Thụy Hoàng                                Utah,  USA.
38- Trương Văn Ta
39- Phạm Xuân Đức
40- Nguyễn Xuân Thắng
41- Nguyễn Phú Ánh
42- Trương Kim Thúy
43- Sử Thị Trung Tâm
44- Vương Văn Mum       TrảngBàng, TâyNinh, VN.
45- Trương Thanh Bình
46- Phan Quốc Dũng                             Saigon,    VN.
47- Ngô Văn Thuận
48- Văn Hoài Phong
49- Khúc Duy Bình
50- Nguyễn Lân
51- Ngô Hùng Tín
52- Trần Kim Dũng                               Saigon,   VN.
53- Đặng Phùng Dũng
54- Huỳnh Văn Tuấn                            Saigon,   VN.
55- Nguyễn Duy Cừ
56- Lê   Ánh         *
57- Nguyễn Hữu Hồng Đức     SanJosé, California, USA.
58- Nguyễn Thế Hào
59- Abdol  Kim
60- Hồ Văn Tâm
61- Hồ Văn Lý
62- Lê Văn Phú
63- Nguyễn Minh Hải                MỹTho, TiềnGiang,  VN.
64- Nguyễn Thị Trương Loan   BiênHòa, ĐồngNai,  VN.
65- Vương Phát
66- Lưu Thị Thịnh                             Dallas, Texas, USA.
67- Nguyễn Chí Thành                                 Saigon,   VN.
68- Đàm Doãn Chương                                Saigon,    VN.
69- Tô Văn Phú
70- Nguyễn Xuân Kính
71- Võ Thanh Hùng
72- Trần Văn Thông
73- Lê Đình Các                        Cerritos, California, USA.
74- Lý  Sanh
75- Nguyễn Xuân Liêm                                  Saigon,    VN.
76- Trần Kim Hùng
77- Phạm Văn Phụng                                      Saigon,    VN.
78- Trần Hậu Hữu                                      New York, USA.
79- Nguyễn Ngọc Thạnh
80- Hà Thanh Tân                                         Saigon,    VN.
81- Võ Nguyên Hùng
82- Nguyễn Văn Hai
83- Nguyễn Ngọc Cường
84- Đỗ Thị Đoan Trang               ĐàLạt, LâmĐồng,   VN.
85- Châu Lệ Tâm         *   (02-09-2008,ThụySĩ)
86- Đặng Thành Tài
87- Nguyễn Văn Gô                               Bình Dương,   VN.
88- Nguyễn  Tâm
89- Nguyễn Thành Thiện  *      (17-02-2013,Saigon,VN)
90- Nguyễn Văn Đức
91- Trần Nho Long
92- Hồ Quế Phương
93- Trần Văn Càng
94- Quách Đại Hoàng
95- Lê Công Ích
96- Tô  Khoánh
97- Kim Hà Liên
98- Nguyễn Phước Long               Strastbourg,  France.
99- Trần Văn Hùng
100- Huỳnh  Lành                                 Long An,    VN.
101- Đặng Nhật Minh                               Saigon,    VN.
102- Nguyễn Đình Dũng
103- Dương Văn Hùng
104- Nguyễn Tâm Hiếu
105- Mã Văn Tâm
106- Lê Thị Anh Thư
107- Nguyễn Bảo Hùng
108- Trần Thị Ngọc Xuân                      Saigon,     VN.
109- Phạm Văn Cư       *   (26-04-2011,Saigon,VN)
110-  Nguyễn Lam Sơn

Cộng danh sách lớp Thống Kê Công Nghiệp  (TKCN)  có  một trăm mười  (110)  sinh viên .