Lớp   NÔNG – NGHIỆP   2   :

 1. Trần Phước Dũng
 2. Nguyễn Trọng Hiền
 3. Trần Kim Chân
 4. Nguyễn Mạnh Hùng
 5. Tôn Nữ Thị Minh Việt
 6. Nguyễn Văn Phẩm
 7. Ngô Quốc Long
 8. Trần Cảnh Lạc
 9. Huỳnh Ngọc Danh
 10. Nguyễn Thị Xuân
 11. Nguyễn Thị Chinh
 12. Nguyễn Thanh Thọ
 13. Nguyễn Anh Dũng
 14. Đào Tấn Chương
 15. Diệp Ngọc Hương
 16. Quách Tú Phan
 17. Phi Thị Huệ
 18. Nguyễn Công Dũng
 19. Nguyễn Thị Thu
 20. Nguyễn Sĩ Phương Chi
 21. Lữ Thị Lệ Hoa
 22. Nguyễn Vĩnh Hùng
 23. Hoàng   Tý
 24. Appodolo   Iamsel
 25. Trần Thị Cẩm
 26. Lưu Đức Tín
 27. Vũ Anh Hài
 28. Lâm Thanh Ngọc
 29. Huỳnh Kim Ngọc
 30. Nguyễn Diệu Hương
 31. Thái Thị Hương
 32. Nguyễn Ánh Thu
 33. Lê Đình Thanh Chương
 34. Huỳnh Văn Nhường
 35. Lê Thúy Phượng
 36. Tăng Quốc Huê
 37. Võ Thị Xuân Thanh
 38. Nguyễn Chấn Hưng
 39. Nguyễn Tùng Quân
 40. Lê Thị Nữ
 41. Huỳnh Hán Huy
 42. Huỳnh Ngọc Kỉnh
 43. Phan Tấn Lợi
 44. Lê Quang Bính
 45. Trần Thanh Đạm
 46. Lý Văn Be
 47. Nguyễn Thị Phương Anh
 48. Nguyễn Ngọc Chúc
 49. Nguyễn Thị Hoa
 50. Lê Trường Sơn
 51. Trần Thị Thương
 52. Nguyễn Duy Tâm
 53. Trương Ngọc Cúc Huỳnh
 54. Nguyễn Minh Cường
 55. Nguyễn Thị Duyên
 56. Châu Thanh Tâm
 57. Đặng Thu Chơn
 58. Phạm Thị Kim Hoài
 59. Giang Quốc Cường
 60. Tạ Thái Mẫn
 61. Lương Văn Xinh
 62. Kỳ Anh Tuấn
 63. Trần Văn Thành
 64. Phạm Thanh Hà
 65. Hoàng Văn Nam
 66. Diệp   Bích
 67. Hoàng Thị Thanh Hương
 68. Nguyễn Duy Nam
 69. Trần Thị Thu Hương
 70. Lê Văn Minh
 71. Nguyễn Vũ Hảo
 72. Ngô Minh Hiếu
 73. Phạm Đình Hưng
 74. Trần Thị Mỹ Linh
 75. Trần Thanh Long
 76. Nguyễn Đình Lung
 77. Trần Đắc Đoàn
 78. Nguyễn Thị Mỹ Loan
 79. Trần Thị Kim Ánh
 80. Lê Thị Dung
 81. Hứa Tú Cường
 82. Đỗ Bích Quyên
 83. Lê Thị Phương Khanh
 84. Lê Văn Ánh
 85. Nguyễn Thúy Hạnh
 86. Lê Thanh Dương
 87. Võ Văn Thắng
 88. Nguyễn Văn Lân
 89. Nguyễn Liêm Khiết
 90. Nguyễn Thị Chi Liên
 91. Lê Thị Ngọc Nga
 92. Đỗ Duy Hưng
 93. Phạm Thị Hồng Phấn
 94. Âu Ngọc Trinh
 95. Nguyễn Tài Thực
 96. Trần Thị Vang
 97. Trần Hán Kỳ
 98. Nguyễn Thị Mai Hương
 99. Vũ Hồng Cẩm                      LK3                        Melbourne , Úc .
 100. Võ Thành Công
 101. Lý   Cường
 102. Lê Thạch Anh
 103. Nguyễn Sĩ Hào
 104. Đặng Thị Ngọc Ánh
 105. Trần Thị Chí Linh
 106. Trần Kim Đính

Cộng danh sách lớp Nông Nghiệp 2  (NN2)  có môt trăm lẻ sáu  (106)   sinh viên .

Tổng cộng Khoa Nông Nghiệp  =   NN1   111SV   +   NN2   106SV  =  217 Sinh Viên  (Hai trăm mười bẩy ) .