Lớp    TÍN  –  DỤNG    1    :

 1. Nguyễn Chu Hiệp
 2. Võ Thành Lâm
 3. Nguyễn Thế Quang
 4. Phan Thành Long
 5. Vũ Thế Vinh
 6. Lâm Việt Sơn
 7. Trần Ngọc Quý
 8. Dương Hồ Thị Lệ Thu
 9. Nguyễn Thị Ngọc Thảo
 10. Liên Bình Phần
 11. Lâm   Soltary
 12. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
 13. Đặng Thị Tuyết Anh
 14. Trần Chí Thiện
 15. Nguyễn Thanh Huyền
 16. Trần Tuyết Xuân
 17. Trịnh Quang Quang
 18. Lê Quang Hội
 19. Phạm   Hùng
 20. Phạm Đại Kiếm
 21. Nguyễn   Quý
 22. Bủu   Thạnh
 23. Giang Kim Hoàng
 24. Từ Bích Thủy
 25. Huỳnh Cao Cao
 26. Huỳnh Văn Đợi
 27. Lê Quang Bé
 28. Bùi Đắc Thắng
 29. Nguyễn Thị Thanh Loan
 30. Nguyễn Văn Định
 31. Trần Bình Dũng
 32. Nguyễn Kỳ Kỳ
 33. Nguyễn Thị Đường
 34. Nguyễn Bửu Long
 35. Trương Đồng Thái
 36. Nguyễn Hồng Mai
 37. Từ Nghi Lễ
 38. Trương Quang Thủ
 39. Trần Đạo Thảo
 40. Lê Kim Thạnh
 41. Trần Thế Minh
 42. Phan Công Pha
 43. Trần Hữu Định
 44. Đặng Tuệ Hiền
 45. Nguyễn Kim Nguyệt
 46. Võ Văn Thiệt
 47. Võ Quang Minh
 48. Nguyễn Thị Thanh Truyền
 49. Nguyễn Thiện Tâm
 50. Quách Tú Nghệ
 51. Trần Đức Long
 52. Nguyễn Thế Trung
 53. Trần Thị Diệu Thu
 54. Phạm Thị Mộng Vân
 55. Bùi Văn Triệu
 56. Nguyễn Bá Lộc
 57. Trần Kim Quảng
 58. Châu Ngọc Nhựt
 59. Đào   Hoài
 60. Lâm Thiếu Trung
 61. Võ Thanh Niên
 62. Đặng Mỹ Hạnh
 63. Ngô Thị Liên
 64. Nguyễn Đình Tiên
 65. Nguyễn Văn Đạt
 66. Trương Văn Nảy
 67. Nguyễn Thị Tuyết Mai
 68. Nguyễn Ngọc Tiên
 69. Huỳnh Tấn Lợi
 70. Phùng Thị Tốt
 71. Nguyễn Ngọc Thịnh
 72. Phan Cảnh Thông
 73. Nhâm Đức Bé
 74. Võ Văn Tỏ
 75. Huỳnh Ngọc Cung
 76. Nguyễn Tấn Anh
 77. Nguyễn Công Đức
 78. Châu Hùng Dương
 79. Quách Tấn Tấn
 80. Tôn Thất Anh
 81. Trần Ngọc Diệp
 82. Trịnh Toàn Trung
 83. Hồ Ngọc Bích
 84. Phan Gia Minh
 85. Chằm   Khình
 86. Nguyễn Thị Mỹ Loan
 87. Lê Văn Đôn
 88. Nguyễn Thị Nga Châm
 89. Phạm Quốc Oanh
 90. Lê Hữu Lương
 91. Nguyễn Thị Minh Trang
 92. Tất Mỹ Phương
 93. Nguyễn Văn Thảo
 94. Nguyễn Thị Hai
 95. Đỗ Liên Anh
 96. Nguyễn Ngọc Thanh
 97. Phan Xuân Dũng
 98. Nguyễn Tiến Anh
 99. Nguyễn Trung Thành
 100. Nguyễn Hòa Trinh
 101. Nguyễn Ngọc Rạng
 102. Diệp Tấn Thông
 103. Lê Văn Phụng
 104. Lê Văn Nghĩa
 105. Nguyễn Đức Minh
 106. Nguyễn Thị Hồng
 107. Nguyễn Thanh Nguyệt
 108. Nhan Kim Hãnh
 109. Lý Huệ Phấn
 110. Trịnh Bạch Liên
 111. Mai Thanh Quyên
 112. Lưu Thanh Vân
 113. Nguyễn Văn Hồng
 114. Nguyễn Đình Ngọc
 115. Mã Tuyết Hạnh
 116. Chung Thị Kim Thúy
 117. Trần Thị Anh Hoa
 118. Nguyễn Văn Huỳnh
 119. Tô Bích Vân
 120. Nguyễn Văn Lâm
 121. Quang Tuấn Dũng
 122. Mai Mạnh Cường
 123. Đỗ Đức Hùng
 124. Nguyễn Tấn Pháp
 125. Lê Thị Huệ Trân
 126. Trương Ái Dân
 127. Trần Văn Tâm
 128. Đỗ Ngọc Lang
 129. Lý   Huỳnh
 130. Trần Thanh Hùng
 131. Đỗ Quốc Thành
 132. La Mai Anh
 133. Nguyễn Quốc Lập
 134. Lê Thị Diệu Hương
 135. Huỳnh Cao Nhã
 136. Trịnh Đình Hạnh
 137. Nguyễn Anh Tuấn
 138. Lê Xuân Đắc
 139. Nguyễn Hoàng Tuấn
 140. Phan Phúc Lai
 141. Nguyễn Thế Lâm
 142. Nguyễn Họt Hỏi
 143. Nguyễn Ngọc Chiến
 144. Nguyễn Thanh Huyền
 145. Ngô Phước Nghĩa
 146. Đặng Xuân Chuyên
 147. Trần Minh Tiến
 148. Nguyễn Tuấn Kiệt
 149. Lê Thị Mộng Thúy
 150. Nguyễn Thị Đông
 151. Võ Văn Lưu
 152. Hoàng Quốc Định
 153. Cao Minh Hùng
 154. Trần Hồng Vân
 155. Nguyễn Văn Lợi

Cộng danh sách Lớp  Tín Dụng  1   (TD1)  có  một trăm năm mươi lăm  (155)  sinh viên  .