Lớp   NGOẠI  –  HỐI   1    :

 1. Trần Đình Minh
 2. Mai Thành Long
 3. Phạm Tấn Thanh
 4. Lý Thị Liễu
 5. Bùi Thị Ngọc Tảo
 6. Ngô Văn Thiệu
 7. Trần Ngọc Huyền
 8. Tăng Thị Bảo Hòa
 9. Trần Quyết Thắng
 10. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh
 11. Nguyễn Thị Thơm
 12. Võ Thành Ẩn
 13. Tăng Ngọc Sơn
 14. Nguyễn Việt Cường
 15. Đỗ Thị Hương
 16. Trần Hữu Hiệp
 17. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 18. Lưu Vĩnh Đức
 19. Phan Văn Triệu
 20. Cao Hoàng Bích
 21. Đặng Thị Mỹ
 22. Nguyễn Thị Điền
 23. Hồ Thanh Quan
 24. Hoàng Văn Trọng
 25. Nguyễn Trương Thị Mộng Túy Hồng
 26. Dương Thị Minh Nguyệt
 27. Tô Mỹ Huệ
 28. Trần Thị Bửu Châu
 29. Lê Thị Thanh Hương
 30. Vũ Thị Thu Hương
 31. Lê Ngọc Yến
 32. Trương Thị Thu Sương
 33. Đặng Văn Tỵ
 34. Nguyễn Hồng Nam
 35. Huỳnh Vọng Phít
 36. Trần Quang Thiện
 37. Trịnh   Sanh
 38. Phạm   Thới
 39. Nguyễn Thanh Thoại
 40. Đỗ Tấn Vinh
 41. Nguyễn Văn Thìn
 42. La Iêm Lang
 43. Trần Mộng Lan
 44. Trương Bạch Nhạn
 45. Nguyễn Ngọc Điệp
 46. Nguyễn Thị Nga
 47. Bùi Huy Đức
 48. Đỗ Quang Trung
 49. Quách Thị Chinh
 50. Đinh Thị Lệ Thương                                   Saigon,   VN.
 51. Phạm Chấp Trung
 52. Thân Nam Y
 53. Nguyễn Hữu Thảo
 54. Nguyễn Thị Kim Tuyến
 55. Bùi Thị Nhựt
 56. Nguyễn Thị Phú
 57. Bùi Thị Tảo
 58. Võ   Thanh
 59. Nguyễn Thị Thu Cúc
 60. Nguyễn Huy Quân
 61. Nguyễn Thị Loan
 62. Lê Thị Sang
 63. Hoàng Thế Phiệt
 64. Lê Thị Thu Vân
 65. Trịnh Thị Kim Nhung
 66. Phạm Thị Ly Hương
 67. Lê Thiết Hùng
 68. Giang Văn Tài
 69. Lương Thanh Vân
 70. Lê Minh Kỳ
 71. Văn   Sáu
 72. Lê Nguyên Thiện
 73. Nguyễn Văn Phúc
 74. Nguyễn Văn Tịnh
 75. Hồ Tiết Phương
 76. Lê Văn Lợi
 77. Nguyễn Bạch Mai
 78. Vũ Hoàng Oanh
 79. Võ Thị Bích Liên
 80. Âu Thị Khánh Dung
 81. Nguyễn Thị Minh Loan
 82. Lê Kim Lan
 83. Trương Ánh Nguyệt
 84. Ngô Thanh Hà
 85. Đào Văn Quang
 86. Kỳ Vĩnh Bảo
 87. Hoàng Văn Thanh
 88. Nguyễn Trí Tâm
 89. Trần Đức Hoàng
 90. Âu Ngọc Hồng
 91. Bạch Tấn Hưng
 92. Huỳnh Như Bích
 93. Trần Thị Đằng Chi

Cộng danh sách Lớp Ngoại Hối 1   (NH1)  có  chín mươi ba  (93)   sinh viên  .