Lớp  KẾ  –  TOÁN    THƯƠNG  –  NGHIỆP   2    :

 1. Thái Hảo Thuận
 2. Trần Đức Nghĩa
 3. Lê Văn Minh
 4. Nguyễn Văn Phương
 5. Văn Viết Minh
 6. Lâm Thanh Nguyên
 7. Võ Thị Thơm
 8. Hoàng Đình Khoa
 9. Phan Thị Tâm
 10. Trần Nam Hải
 11. Huỳnh   Bình
 12. Bùi Cẩm Vân
 13. Phạm Phương Anh
 14. Hồ   Khánh
 15. Cao Thiếu Khanh
 16. Nguyễn Ngọc Dung
 17. Bùi Quang Nam
 18. Hoàng Ngọc Tùng
 19. Trần Văn Nghĩa
 20. Lương Quan Thiều
 21. Nguyễn Văn Nuôi
 22. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 23. Nguyễn Thành Long
 24. Nguyễn Thị Tuyết Mai
 25. Hồ Văn Lưỡng
 26. Nguyễn Thị Kim Hoa
 27. Trịnh Mỹ Nghi
 28. Nguyễn Nguyệt Thu
 29. Từ Thị Hòa Thuận
 30. Đỗ   Hiển
 31. Phạm Hữu Thoại
 32. Dương Thị Bạch Nga
 33. Huỳnh Hữu Nghĩa
 34. Trần Mỹ Anh
 35. Nguyễn Thị Muối
 36. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 37. Nguyễn Đức Việt
 38. Lê Quang Minh
 39. Nguyễn Hữu Anh
 40. Dương Xuân Tuấn
 41. Phan Kiến Sanh
 42. Trịnh Thị Vĩnh Thúy
 43. Nguyễn An Thạch
 44. Phan Văn Chính
 45. Phạm Hữu Duyên
 46. Lê Thanh Bình
 47. Vương   Chấn
 48. Nguyễn Ích Diêm
 49. Ngô Như Đông
 50. Bùi Xuân Hoàng
 51. Phan Thị Vinh Hồng
 52. Vũ Tiến Hỷ
 53. Nguyễn Đức Hùng
 54. Nguyễn Hữu Hùng
 55. Lê Quang Hùng
 56. Lâm Đức Lạc
 57. Trịnh Quốc Phú
 58. Tôn Nữ Như Tuệ
 59. Tạ Thị Tuyết Trang
 60. Chung   Thế
 61. Lương Minh Sơn
 62. Lê Tiến Dũng
 63. Võ Anh Dũng
 64. Trần Văn Phụng
 65. Phạm Xuân Quang
 66. Lê Huyền Trang
 67. Trần Thị Ánh Tuyết
 68. Nguyễn Thị Nga
 69. Nguyễn Thị Thanh Vân
 70. Ngô Quang Đức
 71. Vương Thị Nhi
 72. Trần Thị Hoàng Diệu
 73. Nhan Văn Tài
 74. Nguyễn Sĩ Thịnh
 75. Trần Thanh Văn
 76. Trần Vinh Huy
 77. Phạm Hữu Biên
 78. Bửu   Ba
 79. Lê Thị Bạch Yến
 80. Lê Thị Diệu Linh
 81. Nguyễn   Viện
 82. Nguyễn Tự Lực
 83. Nguyễn Quang Lâm
 84. Đoàn Việt Hùng  – San Jose California – USA
 85. Đỗ Ngọc Nhạc
 86. Nguyễn Quốc Vinh
 87. Trần Quốc Dân
 88. Trần Kim Ngọc
 89. Vũ Thị Vân
 90. Nguyễn Hoàng Lý
 91. Lý Mỹ Thiền
 92. La Quốc Cường
 93. Nguyễn Duy Tuấn
 94. Triệu Bùi Phú
 95. Huỳnh Thị Thủy
 96. Lê Thị Phương
 97. Thái Hiếu Văn
 98. Huỳnh Thị Thu Cúc
 99. Nguyễn Thị Bình
 100. Vũ Nguyên Lương
 101. Bành Lầy Chí
 102. Hoàng Anh Triển
 103. Nguyễn Văn Đức

Cộng danh sách Lớp Kế Toán Thương Nghiệp  2   (KTTN2)  có  một trăm lẻ ba  (103)   sinh viên   .