Gặp CaoQuốcThành lớp KếToánNgânHàng 2 ở CàMau MinhHải.

Hello các bạn AHĐHKT TảPíLù ;
Trong đợt du ký lần hai về Miền Tây , đợt nghỉ chân tại Thành Phố Cà Mau , chúng tôi có gặp lại nguời bạn mới tuy cũ xì là anh Cao Quốc Thành Lớp KếToán NgânHàng II , thời SV ĐHKT là chỉ huy dàn Hợp Xuớng của Khoa Ngân Hàng và cả dàn Hợp Xuớng của Trường ĐHKT nữa …

Huớng về Thành Phố Trà Vinh phải đi qua phà Cổ Chiên : TrươngĐìnhCư VG + ÚtChùa + HồTrầmTuấnPhương TKxdcb + BQC Tknn
Tranh thủ lai rai trong xế hộp : Phương ĐàĐiểu & TrầnHữuTrung TKTH
PhanVănTriệu NH/CTKD9 ở Cà Mau và TrươngĐìnhCư VậtGiá/ LK
Cao Quốc Thành lớp KếToán Ngân Hàng 2 hiện ở ẩn tại Cà Mau
Xử lý nội bộ Tỉnh Cà Mau : CaoQuốcThành và PhanVănTriệu
TrầnHữuTrung TKTH + TràViệtHùng TKNN + CaoQuốcThành KTNH + PhanVănTriệu NH
Trung PhúNhuận + ÚtChùa LongAn + HùngCàMau + ThànhCàMau + TriệuCàMau + CưĐiệnLạnh + PhuơngKhatraco
Cuờng + Út + Trung + Hùng + Thành + Triệu + Cư + Phương
CaoQuốcThành không tô son nhưng vẫn đỏ chói
Lâu lắm mới gặp đuợc nhau , nhờ các bạn Saigon xuống mới thấy CaoThành hiện ra …
Trung TKTH + Thành KTNH + Cường TKNN + Triệu NH
La wá trời đất luôn …
Thôi mà đừng có giận nữa mà cùng CàMau sao mà nhát ma dzậy …
Chỉ đạo uống ” gượu ” theo kiều Cà .. mau !
Làm guơng tiên fong …
Hello bác Ẩn Frizé có dzìa đzây hôn ?
Tâm sự trong bóng mờ ..
Tình nghiã Ngân hàng Cà .. mau chia tay khi về khuya  !!!
2020-05-20T04:53:47-07:00AHĐHKT ĐồngBằngSôngCửuLong (AnGiang BạcLiêu BếnTre CàMau CầnThơ ĐồngTháp HậuGiang KiênGiang LongAn SócTrăng TiềnGiang TràVinh VĩnhLong)|Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp CaoQuốcThành lớp KếToánNgânHàng 2 ở CàMau MinhHải.