Nhặt được tấm hình trong Egroups AíHữuĐạiHọcKinhTế chụp bạn Đỗ Hoàng Sinh Lớp CôngNghiệp 2 ghé chơi Houston Texas ; hình chụp tại Quán BánhMỳ Cafê Lee’s Sandwich ở Bellair Houston TX.

NguyễnVănHùng TKNN/TriHành + ĐỗHoàngSinh CN/LK + VợChồng HuỳnhThanhÚt TKNN/LK + TrầnCôngMinh Khxh6