You are here:Home-Khoa ThươngNghiệp CĐ

KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp ThươngNghiệp 1

Lớp   THƯƠNG  -  NGHIỆP  1   : Phạm Thị Cúc Trần Đình Hòa Lê Thị Hà Nguyễn Thị Ngọc Nga Trần Thị Tố Nguyệt Phan Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Kim Hương Lý   Giang Nguyễn Thành Chương Phạm Chu Ánh  - San Jose Cali USA Lê Trọng Chí Bùi   Dũng - Lyon France Bùi Thị Thanh [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThươngNghiệp CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp ThươngNghiệp 1

KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp Thương Nghiệp 2

             Lớp    THƯƠNG  -  NGHIỆP   2  : Trịnh Sơn Lương Nguyễn Xuân Hiệp Trương Thị Ngọc Mai Trần Đông Hưng Nguyễn   Trương Hà Văn Đính Phan Hữu Phúc Lê Văn Phúc Nguyễn Thanh Châu Hồ Thị Bích Thủy Võ Hồng Tâm Nguyễn Thị Mỹ Vũ Thị Thanh Nguyệt Trần Quang Thành Lê Hồng Sự Nguyễn [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThươngNghiệp CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp Thương Nghiệp 2

KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp Thương Nghiệp 3

            Lớp    THƯƠNG  -  NGHIỆP    3    : Vương Minh Phượng Nguyễn Đình Tân Nguyễn Thị Kim Liên Trần Nguyệt Anh Ngô Quang Chánh Vũ Nguyên Long Nguyễn Văn Tâm Vương Quốc Hoa Triệu Thục Tố Hà Hương Đệ Vũ Thị Thúy Nguyễn Văn Huy Đoàn Thị Ngọc Trâm Tôn Nữ Ngọc Quỳnh Nguyễn Kim Nga [...]

2020-05-20T04:53:44-07:00Khoa ThươngNghiệp CĐ|Chức năng bình luận bị tắt ở KHOA THƯƠNG-NGHIỆP : Lớp Thương Nghiệp 3