Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2013 , nhân dịp cố nhân TrầnHậuHữu ở Nữu Ước , trước cùng công tác tại Chi Cục ThốngKê ĐồngTháp , bay sang Seattle thăm bạn vong niên , hai anh chị NguyễnDuyNhân TKTN/CTKD & PhùngNgọcAnh KH/CTKD đã chiêu đãi bạn hiền BBQ tại sân vườn sau nhà tại George Town .
Trong buổi lai rai nướng BBQ , 2 đồng niên & 2 đồng môn & 2 đồng nghiệp & 2 đồng chí & 2 đồng nhân & 2 đồng bào & 2 đồng tháp & 2 đồng sàn dị mộng … đã nối máy với Cục ThốngKê ĐồngTháp đại diện tại Mẽo Quốc ; như HùngQuắn ở Austin Texas (NguyễnMạnhHùng TKTN) và ĐứcSứt ở SanJosé California (PhạmVănĐức TKTN) …  … để bàn định ngày HọpMặt Cục ThốngKê ĐồngTháp tại HiệpChủngQuốc HoaKỳ .
Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo