Tin GardenGrove Nam California :
Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2013, tại nhà của bạn Trần Đức Vượng TKNN ở TP GardenGrove, đã tổ chức Họp Mặt bỏ túi đón tiếp vợ chồng bạn Vũ Bảo Toàn TKNN/Khxh4 ở Thủ Đức VN sang chơi với gia đình bên vợ .
Vợ chồng VũBảoToàn TKNN/KHXH4
ẢnhẢnh

Sân vưòn nhà TrầnĐứcVượng + VũBảoToàn + chị Vân + chị Dung (bạn Vân) + chị Hương và ông xã TrầnVănThành + LêNgọcTánh + BùiQuốcCường + NguyễnThịNgọcGiao
ẢnhẢnh

Vân + Dung + Giao + Hương
ẢnhẢnh

Hương&Thành + Tánh + Vượng + Dung + Thông + Toàn + Vân + Giao
ẢnhẢnh

Toàn + Dung + Vân + Vượng + Giao
ẢnhẢnh

TrầnThuDũng + NguyễnNgọcGiao + ĐỗThịHương + con trai Hưong&Thành + Toàn + ThànhLênin + Tánh + Thông
ẢnhẢnh

Vợ chồng TrầnVănThành & ĐỗThịHương (ThànhLênin Khxh7/Tktn)
ẢnhẢnh

VũBảoToàn Tknn + TrầnThuDũng Kh
ẢnhẢnh

TrầnThuDũng TriHành + NguyễnThịNgọcGiao VạnHạnh
ẢnhẢnh

NgọcGiao + BảoToàn + ĐứcVượng + ThôngPhạm + ThuDũng
ẢnhẢnh

TrầnThịLamGiang Khxh4 + LêNgọcTánh Khxh6
ẢnhẢnh

LêHữuDự Khxh8 + VũBảoToàn Khxh4 + BùiQuốcCường Khxh7
TrầnThịLamGiang Khxh4 + NguyễnThịNgọcGiao Khxh7  đều là Cựu SV ĐH VH.
ẢnhẢnh

ThuDũng + HữuDự và bà xã + LêPhướcHội + TrầnĐứcVượng + NguyễnNgọcGiao + VũBảoToàn + TrầnThịLamGiang
ẢnhẢnh

https://plus.google.com/photos/106829559227273954442/albums/5898808192209147313?authkey=CKGUpIDO15TjfA

Ngày mai 9 tháng 7 thì vợ chồng Vũ Bảo Toàn sẽ bay Houston Texas .
Chúc chuyến du ký Mẽo Quốc của gia đình bạn Vũ BảoToàn được mỹ mãn và như ý .